Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα 18 ωριαία εκπαιδευτικά προγράμματα (8 με άξονα την ελληνική γραφή και 10 με αναφορά στην αρχαιοελληνική μουσική) διεξάγονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης της Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων παρουσιάζονται στους μαθητές αυθεντικοί πάπυροι (τόσο παπύρινοι κώδικες όσο και παπύρινοι κύλινδροι) και πρωτότυπες μεμβράνες (περγαμηνοί κύλινδροι και περγαμηνοί κώδικες) με ελληνική γραφή, πιστά αντίγραφα σημαντικών παπύρων και μεσαιωνικών χειρογράφων, των οποίων τα πρωτότυπα βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς και υλικά και όργανα γραφής (αυθεντικά και ανακατασκευασμένα) αλλά και τρισδιάστατα φυσικά μοντέλα αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ομάδες 40-60 μαθητών από ειδικευμένους εισηγητές. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα εκπαιδευτικά μέσα να μπορούν να μετακινούνται, προκειμένου τα εκπαιδευτικά προγράμματα να πραγματοποιούνται και στους χώρους των σχολείων, στις περιπτώσεις που οι μαθητές θα αδυνατούν να  προσέλθουν στο χώρο του Πανεπιστημίου. 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ελληνική γραφή και τη μουσική της αρχαιότητας προς τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ως σκοπό:

  • να συμβάλουν στην ενίσχυση των δεσμών των μαθητών με τον πλούτο του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος
  • να αναδείξουν στους μαθητές την αξία της πολιτιστικής ταυτότητας
  • να συντελέσουν στην ανάπτυξη της πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης στη μαθητική κοινότητα
  • να καταστήσουν τους μαθητές κοινωνούς της πιο πρόσφατης, έγκυρης και τεκμηριωμένης γνώσης που προσφέρει η τρέχουσα επιστημονική έρευνα
  • να προβάλουν τη μέθοδο της διαθεματικότητας στην εκπαίδευση, ως μέσου για την εμπέδωση της κατακτημένης γνώσης
  • να καταστήσουν γνωστές στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις τάσεις της σύγχρονης έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επαγγελματικές διεξόδους που αυτή προσφέρει μέσα από τα νέα διεπιστημονικά αντικείμενα που αναπτύσσονται
  • να συμβάλουν (στο μέτρο που τους αναλογεί) στη δημιουργική εξωστρέφεια του ελληνικού Πανεπιστημίου, ως οργανισμού που, πέρα από τους αμιγώς ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς του σκοπούς, φιλοδοξεί να συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη.