Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Δελτίο πρακτικών πληροφοριών

Δελτίο Πρακτικών Πληροφοριών

1. Τόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων

Οι εκπαιδευτικές δράσεις διεξάγονται στην αίθουσα 745 του 7ου ορόφου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Πανεπιστημιόπολη Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15784. Εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης των μαθητών στη Φιλοσοφική Σχολή, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να διεξάγονται στο χώρο του Σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους συντελεστές του προγράμματος.

2. Χρόνος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η εκπαίδευση υλοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολικού προγράμματος και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

3. Διάρκεια

Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο διδακτικές ώρες.

4. Αριθμός μαθητών

Τα προγράμματα διεξάγονται σε ομάδες 40-60 μαθητών. Τα σχολεία που δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών ανά τάξη, μπορούν αν συγκροτούν ομάδες δύο τάξεων π.χ. Γ & Δ ή Ε & Στ Δημοτικού.

5. Κόστος

Κάθε πρόγραμμα έχει κόστος 180€.[*]
Ωστόσο, για τις αιτήσεις που θα ληφθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2015 και ειδικά για την Αρχαία Ελληνική Μουσική θα αναζητηθεί χρηματοδότηση, ώστε τα προγράμματα να διεξαχθούν δωρεάν.

Τα έσοδα από την υλοποίηση των προγραμμάτων διατίθενται για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της αρχαίας ελληνικής γραφής και μουσικής και τα διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/96 (ΦΕΚ Β΄ 826/96) και τον ισχύοντα οδηγό χρηματοδότησης με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2 3δ. Α, του Νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152/28.06.2002).

Παράλληλα, γίνονται ενέργειες προς Κοινωφελή Ιδρύματα, προκειμένου να συνεισφέρουν ώστε οι εκπαιδευτικές δράσεις να προσφερθούν δωρεάν σε συγκεκριμένο αριθμό Σχολείων, κοινωνικά και οικονομικά ευαίσθητων περιοχών της Αττικής, που θα υποδείξουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Αξιολόγηση   

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δράσης οι συνοδοί εκπαιδευτικοί αποστέλλουν -προαιρετικά- με email, συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης.        

7. Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 2107277304, 6973038256         
email: agm[at]phil.uoa[dot]gr

 

 


[*] Ενδεικτικά, σε ομάδα 60 μαθητών το κόστος επιμερίζεται στα 3€ ανά μαθητή.