Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Αρχαία Ελληνική Γραφή

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Αρχαία Ελληνική Γραφή

Περιγραφή

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ελληνική Γραφή της Αρχαιότητας, θα παρουσιάζεται, με σύγχρονα παιδαγωγικά μέσα και με τη συνδρομή της νέας τεχνολογίας και ειδικά σχεδιασμένων αναδραστικών εφαρμογών, ο τρόπος με τον οποίο γράφονταν τα αρχαία κείμενα διά μέσου των αιώνων. Οι μαθητές θα γνωρίσουν όλα τα αρχαία όργανα και τα υλικά γραφής, όπως τον κάλαμο, την γραφίδα, τον stylus, τον παπύρινο κύλινδρο, τα όστρακα, τις κηρωμένες και τις ξύλινες πινακίδες, τον περγαμηνό κώδικα, τις λίθινες επιγραφές κ.ά και θα κατανοήσουν εμπειρικά τον τρόπο με τον οποίο οι πρόγονοί μας κατασκεύαζαν τα υλικά και τα μέσα γραφής στην πορεία του χρόνου. Θα έρθουν σε επαφή με την σχολική Πράξη του παρελθόντος και θα δουν πώς περνούσαν οι μαθητές στην Αρχαία Ελλάδα την ημέρα τους στο σχολείο, πώς μάθαιναν ανάγνωση και γραφή στα δίπτυχά τους και πώς εξετάζονταν στην ορθογραφία και την καλλιγραφία. Με παιδαγωγικό τρόπο οι μαθητές θα γνωρίζουν τα υλικά γραφής που χρησιμοποιούσε, π.χ., ο Όμηρος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο Αριστοφάνης κτλ., τις αλλαγές στον τρόπο καταγραφής των κειμένων και τη διαδικασία με την οποία τα αρχαία κείμενα διασώθηκαν έως τις μέρες μας. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα αγγίζουν τα υλικά γραφής, θα τα κατασκευάζουν εν μέρει, θα τα δοκιμάζουν στη χρήση τους δοκιμάζοντας να γράψουν οι ίδιοι σε αυτά, αποκτώντας πολύτιμη βιωματική εμπειρία που θα τους οδηγήσει σε συναισθηματική-βιωματική σύνδεση με την Αρχαιότητα.


Οι μαθητές των πιο προχωρημένων τάξεων θα έλθουν σε επαφή με τις πιο διαδεδομένες γραφές της αρχαιότητας, τόσο τις βιβλιακές όσο και τις επισεσυρμένες. Στο σύντομο χρονικό διάστημα των παρουσιάσεων θα δουν διάφορα είδη γραφής ανά τους αιώνες και θα διαβάσουν, μαζί με τον εκπαιδευτή, απλά δείγματα βιβλιακών και εύκολων επισεσυρμένων γραφών με απλές λέξεις και φράσεις που είναι γνωστές και από τα αρχαία ελληνικά.

Τέλος, ένα μικρό μέρος των παρουσιάσεων θα αφιερωθεί στη γνωριμία με τα μεσαιωνικά υλικά και τους τρόπους γραφής. Οι εκπαιδευόμενοι θα έλθουν σε επαφή με όργανα γραφής, όπως τον μεσαιωνικό κάλαμο, και με υλικά γραφής, όπως το πρώιμο αραβικό χαρτί του 8ου αιώνα και το προηγμένο δυτικό χαρτί των παλαιολόγειων χρόνων, τα μεσαιωνικά περγαμηνά και χαρτώα ειλητάρια κτλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την προγουτεμβέργεια παράδοση των κειμένων και θα γεφυρώσουν εννοιολογικά την περίοδο από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα αγγίζουν τα υλικά γραφής, θα τα κατασκευάζουν εν μέρει, θα δοκιμάζουν τη χρήση τους γράφοντας οι ίδιοι σε αυτά, αποκτώντας, εν τέλει, πολύτιμη βιωματική εμπειρία που θα τους οδηγήσει σε συναισθηματική-βιωματική σύνδεση με την αρχαιότητα.

Δείτε στη δεξιά στήλη τους τίτλους (με σύντομη περιγραφή) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Ελληνική Γραφή της Αρχαιότητας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και τάξη.