Αρχική σελίδα » Ταυτότητα

Το Πρόγραμμα "Ελληνική Γραφή και Μουσική της Αρχαιότητας: Φορείς Έκφρασης και Παράδοσης Πολιτισμού" ενεργοποιήθηκε κατά την 258/26-4-13 Συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από σχετική έγκριση της από 22-2-13 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται καινοτόμες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, παιδαγωγικά κατάλληλες και διδακτικά πρόσφορες εκπαιδευτικές δράσεις για τη γραφή και τη μουσική της ελληνικής αρχαιότητας, που απευθύνονται στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός τους είναι η ανάδειξη του, εν μέρει άγνωστου έως σήμερα, ρόλου τους ως φορέων έκφρασης και παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού. Το περιεχόμενο των εν λόγω εκπαιδευτικών δράσεων αποτελεί προϊόν της σύγχρονης διεθνούς επιστημονικής έρευνας στο χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας αφενός, και αφετέρου στον κλάδο της πειραματικής αρχαιομουσικολογίας, ο οποίος συστάθηκε ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο εδώ και μόλις δύο δεκαετίες και προέβαλε στο διεπιστημονικό διάλογο θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στον ήχο και το μέλος, ως στοιχειωδών μερών τού έντεχνου αλλά και του καθημερινού λόγου της κλασικής αρχαιότητας.